วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ข่าวสาร


ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่า
...

📢📢📢 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานขอประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่า
...

📢📢📢 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่า
...

📢📢📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า


กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
...

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า มอบหมายให้นายเชาวรัช ศิริอำมาต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายวิชาการ และนายไกรวิชญ์ นภาลัย เจ้าหน้าที่งานการเงิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนคนพิการเเละการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอรับเงินอุดหนุนคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
...

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
...

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออนไลน์


ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่า
...

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า Wiang Pa Pao Technical College

รายละเอียดเพิ่มเติม
E-Library
...

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า E-Library

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
...

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม