:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายเรวัตร  แก้วทองมูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการ

 

นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการ