:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์

 


นายธนากร  กุศล
หัวหน้าแผนกยานยนต์

นายแสงทวี  ปัญสมคิด นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน

นายศักดิ์สิทธิ์  หน่อแก้ว

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน


นายภาณุ  สุธรรมแจ่ม


ครูผู้สอน