:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายจารึก  ไชยวงค์ นายเอกชัย  เทพสุริยะ
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน

นายธนัญชัย  ชุ่มกาศ นายนพนัยย์  หมื่นสมบัติ
ครูผู้สอน ครูผู้สอน