:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 

นายปรีชา ปู่จาด
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวจุฑามาศ เป็งใจ
ครูผู้สอน