:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณัฎฐณิชา  อินสุขิน
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์


นางสาวรุ้งรัศมี สุภา
นายสราวุฒิ สมจิตต์
ครูผู้สอน ครูผู้สอน

นางสาววาสนา คำปิงยอด
ครูผู้สอน