:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน
ห้วหน้าแผนกบัญชี

นางกนกกาญจน์  รัตนะ
นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ
ครูผู้สอน ครูผู้สอน