:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - แผนปฏิบัติการประจำปี