:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - งบทดลองประจำเดือน ปี 2560