:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายภัทราวุธ  พิชชาชาญชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายจักรพงศ์ มหายศ


ครูผู้สอน